Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimą, nuo 2020 metų rugpjūčio 1 d. viešajame transporte įsigalioja šie pokyčiai:

  • Viešojo transporto keleiviai, išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus, viešajame transporte turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Viešojo transporto priemonių vairuotojai gali atsisakyti vežti keleivius, kurie nedėvi šių priemonių.
  • Viešojo transporto priemonėse tarp stovinčių keleivių turi būti ne mažesnis negu vieno metro atstumas, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.
  • Rekomenduojama nenaudoti sėdėjimo vietų, kai sėdima veidu į veidą, išskyrus kai sėdi sutuoktiniai, artimieji giminaičiai, įtėviai, įvaikiai, globėjai ir rūpintojai.
  • Jeigu yra galimybė rekomenduojama bilietus pirkti ne viešojo transporto priemonėse.
  • Keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo vietose turi būti laikomasi ne mažesnio kaip 1 metro atstumo tarp keleivių.