APIE MUS
APIE MUS

UAB Marijampolės autobusų parkas

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės autobusų parkas“ buvo įregistruota 1992 m. Šiuo metu įmonėje dirba virš 50 darbuotojų. Įmonės buveinė yra Gamyklų g. 9, LT-68108 Marijampolė. Vežame tiek tarpmiestiniais maršrutais Lietuvoje, tiek vietiniais Marijampolės miesto ir priemiesčio maršrutais.

Paskutinės naujienos

Siuntos autobusais

Smulkios siuntos autobusais gabenamos į visus Lietuvos miestus.
Jums tereikia atvykti į Marijampolės autobusų stoties siuntų skyrių, palikti savo siuntinį ir artimiausiu autobusu siunta bus pristatyta į Jūsų nurodytą miestą. Jei Jūsų nurodytame mieste nėra siuntų terminalo, siuntą reikia pasiimti nustatytu laiku iš autobuso vairuotojo.

Tai patogu, nes Jums nereikia ieškoti autobuso vairuotojo, tartis su juo, mokėti dokumentais neapskaitomą mokestį. Jums reikia tik įspėti siuntos gavėją, kur atsiimti jam skirtą siuntą. Siuntos siuntų terminaluose yra saugomos iki 30 parų.

Siuntos autobusais – tai greičiausias siuntos pristatymo būdas.

Tikslias siuntų kainas ir laikus sužinokite svetainėje www.siuntosautobusais.lt. Svetainėje taip pat galite sekti savo siuntą, susikurti siuntos kvitą ir taip greičiau ją išsiųsti. Taip pat galite susikurti paskyrą ir išsikviesti kurjerį internetu. 


Bendrosios siuntų gabenimo taisyklės

1. Bendrosios siuntų gabenimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra „Siuntos autobusais“ siuntėjui ir gavėjui teikiamų siuntų pervežimo paslaugų pagrindas. Taisyklės taikomos visiems asmenims, besinaudojantiems „Siuntos autobusais“ teikiamomis paslaugomis. Siuntėjai ir gavėjai privalo susipažinti ir sutikti su šiomis taisyklėmis, tai patvirtindami parašu siuntos kvite. „Siuntos autobusais“ pasilieka teisę keisti šias paslaugų teikimo taisykles.

2. Siuntėjas atsako už tinkamą siuntos pakuotę ir teisėtą turinį. Siuntėjas savo atsakomybę turi patvirtinti parašu siuntos priėmimo dokumente. Siuntėjas privalo siuntos turinį supakuoti taip, kad jis nejudėtų, neišlįstų iš pakuotės, būtų atsparus svoriui, vartymui ir transportavimui. Siunta turi būti supakuota taip, kad tik pažeidus pakuotę, būtų galima pasiekti jos turinį. Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo sugadinimo ir nedaryti žalos kitiems siuntiniams, transporto priemonėms, aplinkai ir žmonių sveikatai. „Siuntos autobusais” atstovas turi teisę nepriimti netinkamai supakuotų siuntų. Esant netinkamam įpakavimui, „Siuntos autobusais“ neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti klientui pretenziją, dėl „Siuntos autobusais“ ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.

3. Draudžiama siųsti daiktus, medžiagas ar produktus, kurie gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui, taip pat daiktus, uždraustus siųsti Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat negalima siųsti:

• radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
• nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
• greitai gendančių maisto ir nemaisto produktų;
• pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
• gyvų gyvūnų, paukščių;
• tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
• sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių.

Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, taip pat atrankos būdu siuntų skyriaus darbuotojai turi teisę patikrinti siuntos turinį.

4. Dūžtančios, greitai gendančios ir neatsparios temperatūrų svyravimui siuntos yra pervežamos siuntėjo rizika, t.y. “Siuntos autobusais” už šias siuntas neatsako.

5. Esant techninėms galimybėms, autobusais vežami dviračiai. Vežami dviračiai turi būti švarūs ir techniškai tvarkingi. Nuo dviračio privalo būti nuimta visa papildoma, kelionės metu galinti nukristi įranga, t.y. vaikų kėdutės, daiktų krepšiai ir kita. Autobusais nevežami elektriniai, motoriniai, triračiai, BMX dviračiai. Dviračio vežimas apmokestinamas pagal kiekvieno partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką.

6. Ant siuntos privalo būti užrašyta: gavėjo – miestas, vardas, pavardė, kontaktinis telefonas; siuntėjo – vardas, pavardė, miestas, kontaktinis telefonas. Siuntėjas atsako už nurodytų duomenų teisingumą.

7. Siuntėjas privalo informuoti gavėją apie siuntos atsiėmimo vietą, laiką bei sąlygas.

8. Siuntėjas ir gavėjas turi teisę gauti informaciją apie paslaugos teikėjo surinktus duomenis apie siuntėją, pateikti pastabas ir pataisymus paslaugos teikėjui apie turimos informacijos klaidas, jeigu šis raštu kreipiasi su prašymu suteikti tokią informaciją.

9. Paslaugos teikėjas įsipareigoja siuntėjui ir gavėjui suteikti informaciją apie turimus siuntėjo ar gavėjo duomenis. Esant poreikiui keisti šiuos duomenis.

10. Siuntimo paslaugos metu gautus asmens duomenis gali tvarkyti tik Duomenų valdytojo direktorius arba jo įgalioti asmenys, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Asmeninė informacija apie siuntėją ir gavėją (vardas ir pavardė; miestas; kontaktinis telefonas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, atliekantiems siuntimo paslaugą.

11. Duomenys tvarkomi naudojant priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

12. Siuntėjo ir gavėjo duomenys renkami ir saugomi siuntimo paslaugas teikiančių asmenų nustatyta tvarka.

13. Siuntėjo ir gavėjo duomenys saugomi iki 2 metų nuo jų surinkimo dienos ir sunaikinami be atskiro Duomenų valdytojo direktoriaus įsakymo ar komisijos akto. Už laiku ir tinkamai atliktą duomenų sunaikinimą atsako Duomenų valdytojas arba jo įgalioti asmenys.

14. Pervežimui priimamos siuntos, sudarytos iš vieno ar kelių paketų, ribojant vieno paketo svorį iki 30 kg. Paketo dydis gali būti ne didesnis kaip 100 x 50 x 30 cm arba bendra trijų dydžių (ilgis, plotis ir aukštis) suma ne didesnė kaip 180 cm.

15. Siuntos, viršijančios 14 punkte nurodytus matmenis, vadinamos negabaritinėmis siuntomis. Už negabaritinių siuntų, kurių bendra trijų dydžių (ilgis, plotis ir aukštis) suma neviršija 250 cm, o viena iš kraštinių ne didesnė kaip 70 cm ir reikalaujančių specialių transportavimo sąlygų, pervežimą taikomas papildomas 5,80 € mokestis. Sunkesnių siuntų gabenimas įmanomas tik pagal atskirą susitarimą, numatantį siuntos apmokėjimą ir jos atvykimo į paskirties stotį laiką.

16. Siunta turi būti pristatyta į siuntų skyrių ne vėliau kaip likus 30 min. iki norimo reiso išvykimo.

17. Siuntėjas gali pasirinkti siuntos išsiuntimo iš siuntų skyriaus laiką pagal siuntų skyriaus darbuotojų pasiūlytą išvežimo grafiką. Siuntėjas savo parašu patvirtina, kad siuntos kvite nurodyti duomenys (siuntėjas, gavėjas, telefonų numeriai, siuntos išvykimo ir (ar) atvykimo laikas, siuntos svoris) yra teisingi. Bet kokie šių duomenų pakeitimai yra galimi tik siuntėjui atvykus į siuntų skyrių, turint su savimi siuntos kvitą ir pakeitimus patvirtinus parašu naujai sukurtame siuntos priėmimo dokumente. Siunčiant siuntą yra įforminami siuntos dokumentai bei atspausdinami pinigų priėmimo dokumentai.

18. Įforminus siuntos dokumentus ir klientui persigalvojus siųsti siuntą, siunta grąžinama klientui, klientui grąžinama 80 % už siuntą sumokėtų pinigų. Už aptarnavimą ir dokumentų įforminimą pasiliekama 20% siuntimo kainos.

19. Klientas turi teisę papildomai apdrausti savo siuntą, mokėdamas 10 % mokestį nuo norimos draudimo sumos.

20. Nesant papildomam draudimui, siuntos dingimo ar sugadinimo atveju, „Siuntos autobusais“ atsako prieš siuntėją iki dešimteriopos siuntos persiuntimo mokesčio sumos. „Siuntos autobusais“ neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, išlaidas kitoms transporto priemonėms bei neturtinę žalą.

21. Laikoma, kad tarptautinė siunta dingo, kai paskirties vietos nepasiekė per 30 dienų, valstybės viduje – per 4 dienas. Laikoma, kad tarptautinė siunta vėluoja, kai paskirties vietos nepasiekė per 72 valandas, valstybės viduje – per 24 valandas nuo siuntimo dokumente nurodyto termino.

22. „Siuntos autobusais“ atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu savo įsipareigojimų neįvykdė arba juos įvykdė netinkamai dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga yra: potvynis ir kitos neįprastos oro sąlygos, gaisras, žemės drebėjimas ir kitos gamtos stichijos ir nelaimės; transporto kamščiai; transporto priemonės gedimas, priverstinis stovėjimas ar vėlavimas atvykti dėl kelio darbų ar dėl avarijos įvykęs maršruto pakeitimas; grobimas, teroro aktai ir jų sustabdymo veikla, neramumai, streikai, karas, valstybinių organų veikla ir kitos neįprastos aplinkybės.

23. Dėl objektyvių priežasčių negalint pristatyti siuntos į paskirties punktą, siunta grąžinama į pradinį siuntų skyrių , kur, suderinus su siuntėju, organizuojamas išsiuntimas kitu autobusu.

24. Siunta, kuri buvo vežama į tarpinį miestą, neturintį siuntų skyriaus ir kuri nebuvo laiku atsiimta iš autobuso, yra grąžinama į siuntėjo stoties siuntų skyrių. Siuntėjui pinigai už pervežimą negrąžinami, o pakartotinis pervežimas atliekamas tiktai iš naujo apmokėjus pagal nustatytą tarifą.

25. Gautos iš kitų terminalų siuntos atiduodamos tik adresatui ar gavėjui arba asmeniui, turinčiam adresato ar gavėjo pasirašytą raštišką įgaliojimą. Atsiimant siuntą būtina pateiktį galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurio duomenys įrašomi į siuntos gavimo dokumentą. Įmonėms skirtos siuntos atiduodamos tik asmenims, turintiems galiojantį įmonės darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka arba pateikus įmonės išduotą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

26. Į terminalą atvežtos siuntos ir dviračiai nemokamai saugomi dvi darbo dienas, šventinės ir savaitgalio dienos neapmokestinamos. Už kiekvieną kitą darbo dieną, saugant siuntą, mokamas 0,30 € mokestis, saugant dviratį mokamas 1,50 € mokestis.

27. Neatsiimtos siuntos terminale saugomos 20 dienų. Vėliau siuntos grąžinamos į pradinę siuntėjo stotį. Jei į pradinę stotį grąžintos siuntos siuntėjas neatsiima 3 mėnesius po siuntos grąžinimo, siunta utilizuojama.

28. „Siuntos autobusais“ taisyklės galioja ir siunčiant ar gaunant siuntą iš miesto, neturinčio siuntų skyriaus.