Keleivių dėmesiui!

Lietuvos transporto saugos administracija informuoja, kad, atsižvelgiant į 2020 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo” (toliau – Nutarimas), nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00.00 val. iki 2021 m. sausio 3 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos teritorijoje bus ribojamas asmenų judėjimas tarp savivaldybių, išskyrus atvejus, kurie numatyti Nutarime.

Siekiant išvengti galimų konfliktinių situacijų,  perspėja visus keleivius, vykstančius į kitus miestus ar miestelius, apie Lietuvos Respublikos teritorijoje taikomą asmenų judėjimo ribojimą.

 

2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1226:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f/eKcfFMVaLW