UAB „Marijampolės autobusų parkas“ tapo „Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacijos“ (ADIA) nare. Asociacijos tikslas skatinti pažangą ir inovacijas Lietuvos transporto sistemoje, racionalų ir efektyvų energijos šaltinių panaudojimą, transporto parko atnaujinimą, diegti socialiai atsakingo verslo principus, teikti ADIA nariams pagalbą ir konsultacijas, teikti pasiūlymus kuriant palankią verslo ir teisinę aplinką alternatyvių degalų plėtrai, atstovauti visų alternatyvių degalų plėtra suinteresuotų pusių, galinčių reikšmingai prisidėti mažinant taršą ir triukšmą aplinkoje, interesus.

Asociacija   vienija vienuolika bendrovių ir institucijų, kurių veikla yra susijusi su alternatyvių degalų ir atitinkamos automobilių užpildymo infrastruktūros Lietuvoje plėtra ir ekologiškai švarių degalų mišinių praktinio panaudojimo tyrimais. Tarp narių yra UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Busturas“, UAB „Panevėžio autobusų parkas“ UAB „SG dujos“, UAB „SG dujos auto“, UAB „Scania Lietuva“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

UAB „Marijampolės autobusų parkas“ autobusai keleivius miesto maršrutais veža gamtinėmis dujomis varomais autobusais, kuriuose dešimt procentų gamtinių dujų tūrio pakeičiama vandeniliu. Marijampolė šiuo metu yra vienas iš trijų Lietuvos miestų, turinčių gamtinių dujų, praturtintų vandeniliu, infrastruktūrą. Tokie sprendimai leidžia saugoti miestą ir jo gyventojus, nes į aplinką išmetama mažiau kenksmingų teršalų.