Savivaldybės valdomų įmonių 2017 m. paramos gavėjams suteikta parama

Eil. Nr. Savivaldybės valdoma įmonė (juridinio asmens pavadinimas) Savivaldybei nuosavybės teise priklausanačios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime (%) Paramos gavėjas (paramos gavėjo pavadinimas) Paramos suma Eur Parama suteikta daiktais ar paslaugomis* Paramos tikslas Paramos suteikimo pagrindas (įmonės vadovo įsakymas, tarybos sprendimas ar kt.)
1. UAB Marijampolės autobusų parkas 100 Marijampolės RygiškiųJono gimnazija 150 Pinigais 150 metų gimnazijos įkūrimo jubiliejui Direktorės įsakymas Nr.V-5
2. UAB Marijampolės autobusų parkas 100 Marijampolės spec.socialinės globos namai  200  Pinigais Renginiui-„Gerumo namai… Skrydis į anapilį…“ Direktorės įsakymas Nr.V-13

Savivaldybės valdomos įmonės paskirtytinojo pelno ir suteiktos paramos santykis

Savivaldybės valdoma įmonė (juridinio asmens pavadinimas) Savivaldybės valdomos įmonės paskirtytinasis pelnas 2017 m. Paramai iš viso suteikta suma Eur 2017 m. Kokią paskirstytinojo pelno procentinę dalį sudarė savivaldybės valdomos įmonės suteikta piniginė parama paramos gavėjams 2017 m.
UAB Marijampolės autobusų parkas 7178 350 5%